Serto - Vastuullisuus

Vastuullisuus

Suomalaisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin

Kiilto Kodinhoitotuotteet kehitetään ja valmistetaan pääasiallisesti Suomessa, hoitamaan juuri suomalaisten kotien pintoja. Tuotteemme on kehitetty juuri suomalaisten kotien eri pintamateriaaleille sekä likatyypeille. Kiilto Kodinhoitotuotteet ovat turvallisia sekä käyttäjälle että ympäristölle.

Laadukas tuote koostuu vastuullisista valinnoista

Jokaisen uuden tuotteen kehitykseen kytkeytyy aina kiinteästi myös ympäristönäkökohtien huomiointi. Ympäristö- ja turvallisuusvastuu kattaa koko tuotteen elinkaaren tuotekehityksestä raaka-aine- ja pakkausvalintoihin, tuotantoon, jakeluun, käyttöön sekä pakkauksen ja tuotejäämien hävittämiseen asti. Kun tuotteet valmistetaan lähellä, kuljetusmatkat, ja siten myös niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset jäävät pienemmiksi. Tuotekehityksessä etsimme jatkuvasti ympäristöä vähemmän kuluttavia raaka-aineita ja pakkausmuotoja. Tuotannossa keskitymme ympäristöä huomioivaan teknologiaan, sekä puhtaisiin ja energiaa säästäviin tuotantoprosesseihin. Tavoitteena on pienentää kokonaisjätemäärää, jäteveden osuutta kokonaisvedenkulutuksesta sekä tuotantotonnia kohden käytettyä kokonaisenergiamäärää.

Tutustu KiiltoCleanin vastuullisiin valintoihin osoitteessa www.vastuullinenkiilto.com.

Kiilto Kodinhoitotuotteet ovat nopeasti biohajoavia

Biohajoavuus tarkoittaa aineen pilkkoutumista luonnossa pienemmiksi yhdisteiksi, kuten hiilidioksidiksi, vedeksi ja mineraalisuoloiksi. Raaka-aineiden biohajoavuus on määritelty siten, että nopeasti biohajoavat raaka-aineet pilkkoutuvat testattaessa 28 päivän aikana vähintään 60 prosenttisesti.

Kiilto Kodinhoitotuotteiden biohajoavuusprosentilla kerrotaan nopeasti biohajoavien raaka-aineiden osuus koko raaka-ainemäärästä lukuun ottamatta vettä. Osuus on laskettu tuotteen aktiiviaineista ja näin ollen tuotteen sisältämän veden määrä ei vaikuta biohajoavien aktiiviaineiden prosenttiin. Kiilto Kodinhoitotuotteiden aktiiviaineista 89-100% on nopeasti biohajoavia.

Joutsenmerkki kertoo ympäristön kannalta parhaasta tuotteesta

Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki viestii ympäristön kannalta parhaista tuotteista tai palveluista. Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät tiukat kriteerit, jotka ottavat huomioon tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Kiilto Kodinhoitotuotteiden Joutsenmerkittyjä tuotteita löytyy yleispuhdistusaineista, kosteiden tilojen puhdistusaineista sekä lattianhoitotuotteista.

Responsible Care – Vastuu Huomisesta

Kiilto Kodinhoitotuotteiden valmistaja, KiiltoClean Oy, on sitoutunut kemianteollisuuden vapaaehtoiseen Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaan, joka velvoittaa toiminnan jatkuvaan parantamiseen kaikilla ympäristö-, terveys- ja turvallisuusalueilla. Ympäristön huomioiminen ja suojeleminen ovatkin kantavia voimia koko toiminnallemme.
Tavoitteemme on vaikuttaa tuotteen ympäristömyötäisyyteen koko elinkaaren osalta sekä tukea ympäristölle ystävällistä kehitystä. Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä – huomioiden asiakkaamme, henkilöstömme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan.